Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0244 21 00

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľnosti prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0244 21 00, ktorej predmetom je ukončenie nájmu pozemku registra „C“, parc. č. 12698/8 s výmerou 18 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nové Mesto, zapísaný na LV č. 5567, ku dňu 06.08.2021.
Dátum uzatvorenia: 19.1.2022
Dátum zverejnenia: 31.1.2022
Dátum účinnosti: 1.2.2022
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 31.1.2022 | Počet zobrazení: 1077
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.