Kúpna zmluva č. 413 0003 21

Kúpna zmluva č. 413 0003 21, ktorej predmetom je pozemok reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2663/105 – orná pôda vo výmere 33 m2, vytvorená podľa GP č. 12/2020 oddelením od pozemku reg. „C“ KN parc. č. 2663/92, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 16.12.2021
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.1.2022 | Počet zobrazení: 465
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.