Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286504511900/0099

uzatvorený z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena a zmeny trasy inžinierskych sietí, uloženie prípojky plynu, vodovodnej prípojky, prípojky NN, kanalizačnej prípojky, prípojky vody k nadzemnému hydrantu k stavbe "Polyfunkčný objekt s ubytovacím zariadením a bytmi Sosnova, Bratislava - Petržalka", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 5482/1 a 5482/2, k.ú. Petržalka
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000985
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 25.1.2022 | Počet zobrazení: 281
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.