Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286509381700/0099

uzatvorený z dôvodu zmeny budúceho oprávneného z vecného bremena, uloženie prípojky vody, prípojky VN a prípojky horúcovodu k stavbe "Polyfunkčný komplex Green Atrium", na pozemku reg. C-KN parc. č. 21949/2, k.ú. Ružinov
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00000659
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 25.1.2022 | Počet zobrazení: 511
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.