DODATOK č. 08-83-0713-07-03 k ZMLUVE O NÁJME POZEMKOV č. 08 - 83 - 0713 - 07 - 00

Predmetom dodatku č. 3 je zmena v osobe nájomcu a zúženie predmetu nájmu na časti pozemkov parc. č. 5105/313,314,319,447 a 452 k. ú. Petržalka o výmere 2 416 m2.
Dátum uzatvorenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.1.2022 | Počet zobrazení: 867
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.