Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505432100/0099

Uzatvorený dňa 24.01.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky drobná stavba "El. prípojka NN pre pneuservis“ na pozemku registra „E“ KN parc. č. 2121/100, LV č. 5920, k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 24.01.2022
Dátum zverejnenia: 24.01.2022
Dátum účinnosti: 25.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.1.2022 | Počet zobrazení: 284
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.