Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0490 21 00

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0490 21 00,ktorej predmetom je nájom nebytového priestoru č. N902 vo výmere 28,30 m² na prízemí stavby na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4-6, súpisné číslo 2506, orientačné číslo 6, v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, zapísanej na LV č. 6132.
Dátum uzatvorenia: 04.01.2022
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 21.1.2022 | Počet zobrazení: 1108
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.