Kúpna zmluva č. 04 88 0850 21

Predmetom kúpnej zmluvy č. 04 88 0850 21 00 je pozemok registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 11371/36 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m², zapísaný na liste vlastníctva č. 1.
Dátum uzatvorenia: 21.01.2022
Dátum zverejnenia: 21.01.2022
Dátum účinnosti: 22.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 21.1.2022 | Počet zobrazení: 1199
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.