Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0482 16 00

Dohoda o skončení nájmu nehnuteľností prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0482 16 00, ktorej predmetom je dohoda o skončení nájmu pozemku reg. „C“ parc. č. 11371/44 k.ú. Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 19.01.2022
Dátum účinnosti: 20.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.1.2022 | Počet zobrazení: 1179
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.