Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508322100/0099

uzatvorená za účelom uloženia SO 820 VN káblové rozvody a napojenie na existujúce rozvody VN a SO 840 Trasa telekomunikačných rozvodov k stavbe "Obytný súbor Rakyta", na pozemku reg. C-KN parc. č. 2334 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 3890 a 3884/1, k.ú. Devínska Nová Ves
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001392
Dátum uzatvorenia: 18.01.2022
Dátum zverejnenia: 18.01.2022
Dátum účinnosti: 19.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 18.1.2022 | Počet zobrazení: 279
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.