Zmluva č. 28 88 0227 21 00

Zmluva č. 08 88 0227 21 00 o vecnom bremene práva uloženia, užívania, prevádzky, správy a vstupu osôb z dôvodu opráv a rekonštrukcie na zaťažených pozemkoch v prospech Hlavného mesta SR Bratislava ako vlastníka stavebných objektov SO11.2 komunikácia Ivánska cesta a SO 53.1 verejné osvetlenie v k.ú. Trnávka.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.01.2022
Dátum účinnosti: 15.01.2022
Oddelenie geodetických činností
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.1.2022 | Počet zobrazení: 292
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.