Kúpna zmluva č. 04 88 0799 21 00

Predmetom kúpnej zmluvy č. 04 88 0799 21 00 sú pozemky registra „C“ KN parc. č. 11375/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 25 m2 a parc. č. 11375/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, k.ú. Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 12.01.2022
Dátum zverejnenia: 13.01.2022
Dátum účinnosti: 14.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 13.1.2022 | Počet zobrazení: 455
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.