Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508262100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 10.01.2022 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky a elektrickej prípojky pre stavbu ,,Novostavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 2255/1 v k.ú. Záhorská Bystrica.
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.1.2022 | Počet zobrazení: 300
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.