Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506982100

uzatvorená za účelom uloženia preložky strednotlakového plynovodu k stavbe Zariadenia Domov pri kríži na pozemku reg. "C" KN parc. č. 3449/141 v k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000794
Dátum uzatvorenia: 10.01.2022
Dátum zverejnenia: 10.01.2022
Dátum účinnosti: 11.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.1.2022 | Počet zobrazení: 312
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.