Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0686 06 00 v znení jej dodatkov

Dohoda o skončení nájmu pozemku prenajatého Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 0686 06 00 v znení jej dodatkov, ktorej predmetom je zmena vlastníka stavby umiestnenej na predmete nájmu.
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Dátum účinnosti: 04.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 3.1.2022 | Počet zobrazení: 1189
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.