Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286508412100/0099

Uzatvorená dňa 31.12.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, drobnej stavby ,,Vodovodná prípojka“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16883/1, LV č. 1040 v k.ú. Trnávka
Číslo zmluvy: 286508412100/0099
Dátum uzatvorenia: 31.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.12.2021 | Počet zobrazení: 306
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.