KUPNA ZMLUVA č. KP/004/2021

Predmetom je predaj pozemku parc. č. 904 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, k. ú. Rusovce, zapísaného na LV č. 1 do vlastníctva MUDr. Michala Tuleka, bytom Bratislava.
Dátum uzatvorenia: 20.12.2021
Dátum zverejnenia: 31.12.2021
Dátum účinnosti: 01.01.2022
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 31.12.2021 | Počet zobrazení: 1324
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.