Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286508182100/0099

uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO07 Rekonštrukcia NN prípojky k stavbe "RD - Zlaté schody", na pozemku registra E-KN parc. č. 3036/1, k.ú. Devín
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001380
Dátum uzatvorenia: 28.12.2021
Dátum zverejnenia: 28.12.2021
Dátum účinnosti: 29.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 28.12.2021 | Počet zobrazení: 753
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.