Kúpna zmluva č. 04 88 0769 21 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0769 21 00, predmetom ktorej je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 2044/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m², zapísaného na LV č. 1656 vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 27.12.2021
Dátum účinnosti: 28.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 27.12.2021 | Počet zobrazení: 1148
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.