Zmluva o združení uzavretá podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Zmluva o združení na realizáciu projektu "Rekonštrukcia Hojdany na Haburskej 2" medzi Hlavé mesto SR Bratislava a Mestská časť Bratislava-Ružinov
Číslo zmluvy: MAGDG21000430
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 23.12.2021
Dátum účinnosti: 24.12.2021
Sekcia správy nehnuteľností
 

 
 
     
 

Odkazy

 
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.