Dodatok č. 1 MAGSP2100069 k Zmluve o dielo č. MAGSP2100004

Po uzavretí Zmluvy boli identifikované nové skutočnosti a okolnosti, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti pri uzatváraní Zmluvy predvídať a ich následkom vznikli nové požiadavky na Zhotoviteľa, ktoré oddialili termín začatia a ukončenia stavebných prác a navýšili cenu za dodanie diela
Cena: 78 997,85.- eur
Dodávateľ: Sketon, s.r.o. , Janka Kráľa 606/20, 922 42 Madunice, IČO: 51 431 904
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 23.12.2021
Dátum účinnosti: 24.12.2021
Sekcia životného prostredia
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.12.2021 | Počet zobrazení: 1720
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.