Kúpna zmluva č. 479/2021

Kúpna zmluva uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou v zastúpení mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto a Ing. Danicou Baricovou rod. Janoviakovou, predmetom ktorej je pozemok registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/36 na LV č. 1656, vytvorený oddelením od pozemku registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3841/18 v zmysle GP č. 4/2021.
Dátum uzatvorenia: 12.11.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 21.12.2021 | Počet zobrazení: 443
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.