Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507632100/0099

uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO-H4 Vodovodná prípojka pre objekt SO-V4, SO-K4.1 Kanalizácia splašková pre objekt SO-V4 a SO-K4.2 Kanalizácia dažďová pre objekt SO-V4 k stavbe „Bratislavské podhradie – Vydrica“ , na pozemku reg. C-KN parc. č. 545/3, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001379
Dátum uzatvorenia: 21.12.2021
Dátum zverejnenia: 21.12.2021
Dátum účinnosti: 22.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 21.12.2021 | Počet zobrazení: 211
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.