Zmluva o spolupráci č. MAGTS2100304 medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Nadáciou Milana Šimečku a literárnyklub.sk občianskym združením

Nadácia Milana Šimečku a literarnyklub.sk spolupracujú na projekte EMCA - Podpora migrantov prostredníctvom kultúrnych aktivít spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktorého súčasťou je aj rezidencia prenasledovaného umelca či prenasledovanej umelkyne zo zahraničia na území mesta Bratislavy v spolupráci so sieťou ICORN. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii tejto rezidencie.
Dátum uzatvorenia: 09.12.2021
Dátum zverejnenia: 16.12.2021
Dátum účinnosti: 17.12.2021
Oddelenie kultúry
 

 
 
Cena: 2300 (slovom: dvetisíctristo) Eur minimálne na obdobie trvania rezidencie
Zmluvná strana: Nadácia Milana Šimečku, so sídlom Svoradova 747/5, 811 03 Bratislava, zastúpenie: Ing. Nina Galanská, správca, IČO: 17 314 178 a literarnyklub.sk – občianske združenie, so sídlom Vajnorská 50, 831 03 Bratislava, právna forma: občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov, zastúpenie: František Malík, predseda, IČO: 37 966 901
 

Aktualizácia: 16.12.2021 | Počet zobrazení: 1358
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.