Kúpna zmluva č. 04 88 0798 21 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0798 21 00, predmetom ktorej predaj pozemku registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12930/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 237 m2, zapísaný na liste vlastníctva č. 5567.
Dátum uzatvorenia: 14.12.2021
Dátum zverejnenia: 14.12.2021
Dátum účinnosti: 15.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
       
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.12.2021 | Počet zobrazení: 1076
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.