Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 28506422100/0099

Uzatvorená za účelom uloženia NN prípojky k existujúcemu bytovému domu na Timravinej ul. č. 1, na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 21535/1, 3024/6, 3025, k.ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001373
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
            
 

Aktualizácia: 13.12.2021 | Počet zobrazení: 198
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.