Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505512100

Uzatvorený za účelom odstránenia chýb v písaní, uloženie rozvodov verejnej telekomunikačnej siete v rámci stavby "Kopčianska JUH - I. stavba Technická infraštruktúra, Bratislava, Kopčianska" na pozemku reg. C-KN parc. č. 3071/4 a pozemku reg. E-KN 5404, k.ú. Petržalka
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVB 00000771
Dátum uzatvorenia: 13.12.2021
Dátum zverejnenia: 13.12.2021
Dátum účinnosti: 14.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 13.12.2021 | Počet zobrazení: 205
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.