Protokol o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a s ním súvisiacich práv a záväzkov číslo: 11 88 0716 21 00

Protokolom o zverení správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy s ním súvisiacich práv a záväzkov č. 11 88 0716 21 00 sa zveruje pozemok registra „C“ KN parc. č. 5620/49 – ostatné plochy vo výmere 367 m2, LV č. 2212, k.ú. Vinohrady, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Dátum uzatvorenia: 9.12.2021
Dátum zverejnenia: 10.12.2021
Dátum účinnosti: 11.12.2021
 

 
 
   
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.12.2021 | Počet zobrazení: 1147
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.