Dodatok č. 03 88 0140 21 01

Dodatok č. 03 88 0140 21 01 k zámennej zmluve č. 03 88 0140 21 00. Zmluvné strany uzatvorili zámennú zmluvu č. 03 88 0140 21 00, zo dňa 16.06.2021 (ďalej len „zámenná zmluva"), predmetom ktorej bola zámena nehnuteľností na území Bratislavského samosprávneho kraja. Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor rozhodnutím č. V-23138/21 zo dňa 26.10.2021, prerušil konanie o vklade vlastníckeho práva na základe zámennej zmluvy, na základe čoho zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok k zámennej zmluve za účelom odstránenia nedostatkov uvedených v Rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru V-23138/21 zo dňa 26.10.2021.
Dátum uzatvorenia: 03.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.12.2021 | Počet zobrazení: 1379
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.