ZMLUVA č. 05 88 0699 21 00 o bezodplatnom prevode stavebného objektu

ZMLUVA č. 05 88 0699 21 00 o bezodplatnom prevode stavebného objektu, ktorej premetom je prevod SO 206 Doprava-vjazd a výjazd vybudovaný na pozemku registra E KN parc.č. 21709 k.ú. Staré Mesto ako súčasť miestnej komunikácie II. triedy Karpatská ulica.
Dátum uzatvorenia: 06.12.2021
Dátum zverejnenia: 07.12.2021
Dátum účinnosti: 08.12.2021
Oddelenie geodetických činností
 

 
 


 

Aktualizácia: 7.12.2021 | Počet zobrazení: 1068
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Prevod majetku > Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.