Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby

Rámcová dohoda č. MAGSP2100067
Určenie podmienok, práv a povinností strán dohody pri realizácii predmetu dohody, ktorým je realizácia stavebných prác stavby "Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby" a rovnako práv a povinností strán dohody, ktoré sa budú aplikovať pri uzatváraní čiastkových zmlúv o dielo na jednotlivé etapy realizácie. Predmet dohody je bližšie špecifikovaný v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu tejto dohody
Cena: 4 364 136,00 EUR s DPH
Dodávateľ: HIMBUILDING, s.r.o., Zalágoš 983, 935 41 Tekovské Lužany,
IČO: 47 758 970
Dátum uzatvorenia: 30.11.2021
Dátum zverejnenia: 06.12.2021
Dátum účinnosti: 07.12.2021
Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.12.2021 | Počet zobrazení: 1139
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.