Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507672100/0099

uzatvorená zas účelom uloženia elektrickej prípojky na pozemku reg. "C" KN parc. č. 2104/3 v k. ú. Dúbravka
Číslo zmluvy: OKDS VBZ 000001361
Dátum uzatvorenia: 03.12.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 3.12.2021 | Počet zobrazení: 269
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.