Zapojenie sa do programu "Adopcia zelene" - Devínska Nová Ves

Predmetom tejto Zmluvy je zapojenie sa do programu “Adopcia zelene” na parc. č. 2565/71, registra o výmere 605 m2 a časť pozemku 2565/87 o výmere cca 540 m2 pozemky sú registra C-KN v k. ú. Devínska Nová Ves, ktorá je vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGBO2100063
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 3.12.2021 | Počet zobrazení: 1231
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.