Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507562100

Uzatvorená za účelom uloženia VN káblového vedenia v rámci stavby „BA_Est. Žabí Majer_2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22 kV vedení“, na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 13605/4, 13605/32, 13605/48, 17029/1, 15115/1 a pozemkoch reg. E-KN parc. č. 13625/101, 13605/1, 15100/101, 15101/102, 15115/3 v k.ú. Nové Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000787
Dátum uzatvorenia: 01.12.2021
Dátum zverejnenia: 01.12.2021
Dátum účinnosti: 02.12.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 1.12.2021 | Počet zobrazení: 267
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.