Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507272100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 25.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia drobnej stavby vodovodnej a kanalizačnej prípojky na pozemkoch registra „E“ KN parc. č. 22408, 22266 v k.ú. Vinohrady.
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 25.11.2021 | Počet zobrazení: 371
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.