Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286507492100

uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej, plynovej a UPC prípojky k stavbe "Rodinný dom Vrakuňa III" na pozemok reg. "E" KN parc. č. 900/103 v k. ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000785
Dátum uzatvorenia: 25.11.2021
Dátum zverejnenia: 25.11.2021
Dátum účinnosti: 26.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 25.11.2021 | Počet zobrazení: 265
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.