Kúpna zmluva č. 4 02 0032 21

Kúpna zmluva č. 4 02 0032 21, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 15281/24, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k.ú. Ružinov
Dátum uzatvorenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.11.2021 | Počet zobrazení: 693
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.