Kúpna zmluva č. 03 01 0035 21

Kúpna zmluva č. 03 01 0035 21, ktorej predmetom sú pozemky parc. č. 653/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 216 m2, spoluvlastnícky podiel 9/144 (krátenie podielu na základný tvar 1/16),- parc. č. 654/1, druh pozemku záhrada o výmere 89 m2, spoluvlastnícky podiel 9/144, (krátenie podielu na základný tvar 1/16), ktoré sú predmetom prevodu, evidované na LV č. 5235, k.ú. Vrakuňa, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava, zverené protokolom č. 11/1994 do správy mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 24.11.2021 | Počet zobrazení: 969
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.