ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 – 83 – 0691 – 21 – 00

Predmet: nájom pozemku registra „E“ KN parc. č. 21789/1 v k. ú. Staré Mesto za účelom vybudovania Pojazdného chodníka, ktorý bude realizovaný ako pešia komunikácia v režime pešej zóny a vybudovanie verejného osvetlenia.
Dátum uzatvorenia: 22.11.2021
Dátum zverejnenia: 23.11.2021
Dátum účinnosti: 24.11.2021
Referát nájmov majetku
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.11.2021 | Počet zobrazení: 1328
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.