Dohoda o urovnaní č. 248804882100

Dohoda o urovnaní č. 248804882100, ktorej predmetom je neuplatnenie predkupného práva k stavbe so súpis. č. 103205 a pozemkom parc. č. 7314/1 a nasl. v k. ú. Staré Mesto a späť vzatie žalobných návrhov zo strany hlavného mesta a upustenie od vymáhania pohľadávok zo strany spoločnosti Invesco Bratislava Hotel Investment a.s.
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 19.11.2021
Dátum účinnosti: 20.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 19.11.2021 | Počet zobrazení: 1457
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.