Kúpna zmluva č. 409 0402 21

Kúpna zmluva č. 409 0402 21, ktorej predmetom sú pozemky reg. „C“ v k. ú. Dúbravka, parc. č. 866/1 – ostatná plocha vo výmere 14 m2, LV č. 1, parc. č. 866/2 – ostatná plocha vo výmere 23 m2, LV č. 1 a parc. č. 866/11 – ostatná plocha vo výmere 7 m2, LV č. 1 a parc. č. 865/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 6 m2, LV č. 5920.
Dátum uzatvorenia: 21.10.2021
Dátum zverejnenia: 16.11.2021
Dátum účinnosti: 17.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.11.2021 | Počet zobrazení: 906
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.