Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806812100/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 288806812100/0099, ktorej predmetom je právo uloženia, opráv, údržby, prevádzky inžinierskych sietí na častiach pozemkov parc. č. 360/3, 473/1, 566/1 a 3173 k. ú. Vajnory v prospech Mestskej časti Bratislava - Vajnory za predbežnú odplatu 531,70 Eur.
Dátum uzatvorenia: 11.11.2021
Dátum zverejnenia: 11.11.2021
Dátum účinnosti: 12.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 11.11.2021 | Počet zobrazení: 317
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.