Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506612100

uzatvorená za účelom uloženia elektrickej, vodovodnej a kanalizačnej prípojky k stavbe "Rodinný dom Deviata - rekonštrukcia a dostavba" na pozemkoch reg. "C" KN parc. č. 18275/8 a 18275/11 v k. ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.11.2021 | Počet zobrazení: 300
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.