Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506602100

uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 04.A Prípojka vody, SO 06.A Prípojka plynu, SO 05.A Prípojka kanalizácie k stavbe "Polyfunkčný bytový dom Račianska na pozemkoch reg. "E" KN parc. č. 22001/1 a 22404 v k. ú. Nové Mesto"
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.11.2021 | Počet zobrazení: 552
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.