Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505462100/0099

zmluva uzatvorená za účelom uloženia inžinierskych sietí na pozemku registra C-KN parc,č, 3569/1 a registra E-KN parc.č. 1460/602 v k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 10.11.2021
Dátum účinnosti: 11.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 10.11.2021 | Počet zobrazení: 320
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.