Rámcová dohoda ZDZ

Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a príslušenstvo dopravných zariadení na území Hlavného mesta SR Bratislavy
Číslo zmluvy: MAGSP2100062
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie správy komunikácií
 

 
 
Dodávka zvislého dopravného značenia, vrátane jeho nosičov a upínacích prvkov (napr. stĺpikov, podstavcov, líšt); dopravných zariadení a ich príslušenstva a veľkoplošných dopravných značiek; montáž a stavebné zriadenie zvislého dopravného značenia, vrátane jeho upínacích prvkov (napr. stĺpikov, podstavcov, líšt) a nosičov osadených do betónových základov alebo kotevných pätiek; montáž a osadenie dopravných zariadení a ich príslušenstva a veľkoplošných dopravných značiek; demontáž, odstránenie, výmena a likvidácia starého, nefunkčného alebo poškodeného neopraviteľného značenia, vrátane jeho upínacích prvkov (napr. stĺpikov, podstavcov, líšt) a nosičov; dopravných zariadení a ich príslušenstva a veľkoplošných dopravných značiek; prenájom zvislého dopravného značenia, vrátane jeho nosičov a upínacích prvkov (napr. stĺpikov, podstavcov, líšt); dopravných zariadení a ich príslušenstva; realizácia podľa priebežne zadávaných zadaní, najmä: a) poškodených dopravných značiek a zariadení, b) priebežne vypracovaných projektov organizácie dopravy v predpokladanom počte 160 ks/rok.
Cena: 926 666,00
Dodávateľ: DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., sídlo: Ulica Zavarská, 9290/10J, 917 01 Trnava, IČO: 34139184

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.11.2021 | Počet zobrazení: 1522
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - stavebné práce
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Stavebné práce

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.