Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286506575100/0099

uzatvorená za účelom uloženia rozvodu NN k stavbe "Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami" na pozemkoch reg. E-KN parc. č. 871/49, 874 v k.ú. Vrakuňa
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001351
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 8.11.2021 | Počet zobrazení: 326
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.