Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286506252100

uzatvorená za účelom uloženia vodnej stavby SO Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1,430 D4 v rámci stavby "Diaľnica D4 Jarovce - Ivanka sever", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 911/225, 911/401, k.ú. Jarovce
Číslo zmluvy: OKDSVB00000782
Dátum uzatvorenia: 08.11.2021
Dátum zverejnenia: 08.11.2021
Dátum účinnosti: 09.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 8.11.2021 | Počet zobrazení: 313
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.