Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506972100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 05.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia vodovodnej prípojky, NN prípojky, prípojky splaškovej kanalizácie a prípojky dažďovej kanalizácie pre stavbu ,,Rodinný dom novostavba“ a "Rodinný dom Hergottová" na pozemku registra „C“ KN parc. č. 1024/1 a pozemku registra „E“ KN parc. č. 920/100 v k.ú. Záhorská Bystrica
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 5.11.2021 | Počet zobrazení: 302
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.