Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506862100/0099

uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov SO 01 Vodovodná prípojka a SO 02 NN prípojka na pozemku reg. "C" KN parc. č. 18344/2 v k. ú. Vinohrady
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 5.11.2021 | Počet zobrazení: 260
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.